Oso ikastetxe berezia gara arrazoi askorengatik
– Beti irekita egoteagatik eta adinetik, espaziotik eta eskola-ordutegitik haratago bete-betean funtzionatzeagatik.
– Gure apustua egiten dugun ikasleen hezkuntza, pedagogia, pastoral eta profil estiloaren alde.
– Familiekin lankidetzan, hezkuntza-eragileok (irakasleak, begiraleak, entrenatzaileak, boluntarioak, eskolapioak, laguntzaileak) eskaintzen dugun kalitate, berotasun eta laguntzagatik.
– Hezkuntza-komunitatearen bizi-aberastasunagatik, harremanengatik, alaitasunagatik eta ingurumen-giroagatik.
– Ikaskuntza-komunitate partekatua izateko bokazioagatik.
– Jarduera, kanpaina, keinu eta martxa solidario ugariengatik eta eskola barruan eta eskolatik kanpo antzina-antzinatik egiten ditugun balioengatik.
– Eraldaketa sozialarekin, etxe komunaren zaintzarekin eta osasun integralarekin dugun konpromisoagatik.
– Hori guztia Educa+/Heziago curriculumean eta berrikuntza-proiektuan sartzeagatik.
– …
Interkulturaldia beste ikastaro bat egin dugu, eta egunean zehar horren guztiaren egia esperimentatu ahal izan genuen. Benetako hezkuntza, gizarte eta kristau komunitatea izateko arrazoia eskolapia da. Bizitzeko, elkarrekin bizitzeko, hazteko, trebatzeko eta norberaren bokazioa deskubritzeko LEKU bat, pertsona bakoitza garena erabat errespetatuz eta bakoitzak besteei eta bere inguruneari eman diezaiokeena bilatuz.

Aviso Legal - Política de privacidad